Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата" по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-15 17:30:00
№ 20200611VSDq4332695

Описание:

ОП №1 – Обзавеждане и оборудване

ОП №2 – Компютърна техника


Документи
33362020151706_document.pdf
33422020151706_document2.pdf

ПубликацияДата
Документация за обществена поръчка 2020-06-17 10:35:00
Доклад и протоколи от работата на комисията 2020-10-30 10:55:00
Решение за избор на изпълнител № ЗОП-34 от 29.10.2020 г. 2020-10-30 10:55:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-18 10:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-18 16:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-18 16:50:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0004- C01-D-01 От дата: 2020-11-17 2020-12-18 11:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0004- C01-D-02 От дата: 2020-11-20 2020-12-18 11:00:00

<-- Обратно към поръчки