Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИНЖЕНЕРИНГ-Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ,,Шестте Ястребинчета“ с подмяна на инсталации‘‘

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-06-12 15:07:44
№ 20200611nZbm4308170

Описание:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е строителство, включително- проектиране и изпълнение на строеж.

 

Предметът на обществената поръчка е „ИНЖЕНЕРИНГ-Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ,,Шестте Ястребинчета“ с подмяна на инсталации‘‘

 

            Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката:

                Настоящата обществена поръчка обхваща проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, въз основа на одобрения инвестиционен проект  извършване на строително-монтажните работи и авторски надзор по време на строителството.

            Описание  на  предмета  на  поръчката  съгласно  Общия  терминологичен  речник  (CPV):

45214100-1-Строително и монтажни работи по общо изграждане на детски градини

71320000-7-Инженерни услуги по проектиране и конструиране

 


Документи
10472020121506_документация.zip

ПубликацияДата
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 2020-07-01 10:50:00
Протоколи от работата на комисията 2020-08-14 15:20:00

<-- Обратно към поръчки