Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" по обособени позиции: Особена позиция № 1 „Доставка на оборудване, обзавеждане и инвентар за спалня, кухня, дневна и баня“ Обособена позиция № 2 „Доставка на електроборудване, оборудване за отопление за кухня, дневна и баня‘‘

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-17 10:25:07
№ 20200612BjQk4366972

Описание:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е доставка на стоки, осъществявани чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване и други.  

Предметът на обществената поръчка е Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" по обособени позиции:

Особена позиция № 1 „Доставка на оборудване, обзавеждане и инвентар за спалня, кухня, дневна и баня“

Обособена позиция № 2 „Доставка на електроборудване, оборудване за отопление за кухня, дневна и баня‘‘

Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката:

Доставка и монтаж/инсталиране на оборудване, обзавеждане и инвентар за спалня, кухня, дневна и баня, както и електроборудване, оборудване за отопление за кухня, дневна и баня подробно описано в Техническата спецификация, за нуждите социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания на територията на гр. Разград.

Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

39100000-3 - Мебелировка;

39700000-9 – Домакински уреди.


Документи
29112020171006_dokumentaciq-kraen variant.zip

ПубликацияДата
Решение ЗОП-1 от 19.02.2021г. 2021-02-19 15:25:00
Доклад от работата на комисията 2021-02-19 15:20:00
Протоколи от работата на комисията (от №1 до № 16) 2021-02-19 15:20:00
Обявление за възложена поръчка 2021-04-26 12:00:00
Договор за обществена поръчка 2021-04-26 12:00:00

<-- Обратно към поръчки