Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“

Решение за прекратяване №53/27.09.2019 г./за обособени позиции №1, №4, №6, №8,№19/

Дата: 2019-09-27 17:05:00

Описание:

Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“, по отношение на обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти”, обособена позиция № 4 „Сирене и продукти произведени от млечни продукти“, обособена позиция №6 „Мляко и млечни продукти”, обособена позиция №8 „Хляб и хлебни продукти” и обособена позиция №19  „Риба преработена и консервирана” открита с Решение № ЗОП-44/05.09.2019 г. на кмета на Община Разград.


Документи
09332019271709_Untitled(56).pdf

<-- Обратно към поръчката