Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Изработване на общ устройствен план на Община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Дата: 2015-09-07 13:10:00

Описание:

На 03.09.2015 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки са освободени гаранциите за участие в размер на 1 000,00 лв. /хиляда лева/ на участниците "Национална агенция за териториално устройство" ООД и Форум Александрови" ЕООД, класирани на първо и второ място в процедурата за възлагане на обществената поръчка.


<-- Обратно към поръчката