Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Процедура на договаряне без обявление с предмет „Осъществяване на авторски надзор на строеж „Създаване на зелена и достъпна градска среда централната градска част на гр. Разград“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР №BG161PO001/1.4-09/2012/009-U-06 от 13.11.2014 г.

Дата: 2015-12-11 11:05:00

Описание:

На 04.12.2015 г. в съответствие с раздел VI. Приемане на изпълнението от договор №BG161PO001/1.4-09/2012/009-U-06 от 13.11.2014 г., след подписан приемо – предавателен протокол между представители на страните по договора,  изпълнението на поръчката е финализирано.<-- Обратно към поръчката