Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение

Дата: 2015-12-23 14:55:00

Описание:

На основание чл.63 от ЗОП и чл.21, ал.2 от  Договор № BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04 от 04.03.2015 г.,  се освобождава гаранция за изпълнение в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с  информираност и публичност по Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 на изпълнителя „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД.

          


<-- Обратно към поръчката