Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публична покана с предмет „Монтаж на пожароизвестителна инсталация – първи етап – втори етаж в сградата на ученическия стол при Средношколско общежитие - гр. Разград“

Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 574 от 01.12.2014г.

Дата: 2015-01-11 15:40:00

Описание:

В съответствие с Раздел VI "Приемане на изпълнението" от Договор № 574/01.12.2014г., с подписани от представители на двете страни по договора Протокол за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия на пожароизвестителната система на обект: "Ученически стол ори Средношколско общежитие гр. Разград" и Приемо-предавателен протокол  от 15.12.2014 г., изпълнението на поръчката е финализирано. 


<-- Обратно към поръчката