Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Публична покана с предмет "Доставка на различни видове строителни материали за нуждите на ОП "Бизнес зона "Перистър" гр. Разград"

Информация за датата и основанието за приключване на Договор №396 от 20.11.2015г.

Дата: 2016-01-17 10:50:00

Описание: Съгласно чл. 2  от договор №396/20.11.2015г. срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2015г.  Договорните ангажименти са изпълнени  без забележки. Окончателното плащане по договора е наредено на 16.12.2015г. Ипълнението по договора е приключило.  
<-- Обратно към поръчката