Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 11 /единадесет/ обособени позиции”

Информация за датата и основанието за прекратяване на Договор №133 от 30.04.2013г.

Дата: 2016-02-09 14:55:00

Описание:

Във връзка с констатирани неизпълнения по Договор №133 от 30.04.2013г. и на основание чл. 33, ал. 2, буква "в", във връзка с чл. 10, ал. 3 от договора, същият е прекратен. Страната - изпълнител по договора е уведомена с писмо, с дата 08.02.2016г. 


<-- Обратно към поръчката