Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград “

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:00:00
№ 20160414MfsX1524027

Описание:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград “ по 6 /шест/ обособени позиции:

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Многофамилна жилищна сграда блок № 12, находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, сграда с идентификатор – 61710.504.129.1– РЗП –17 280,93 кв. м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Св. Климент” 46, сграда с идентификатор 61710.502.6406.2- РЗП – 4 420,00 кв.м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Абритус” бл.15, сграда с идентификатор 61710.502.6414.2; РЗП –5683,56 кв.м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Абритус” бл.19, сграда с идентификатор 61710.502.6415.1; РЗП - общо: 5451,00 кв.м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Бели лом” бл.60, сграда с идентификатор 61710.502.6340.9; РЗП –5684,00 кв.м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Бели лом” бл. 62, сграда с идентификатор 61710.502.6340.13; РЗП –5683,56 кв.м.

Документацията е променена с Решение за промяна № ЗОП-17/28.04.2016 г. на кмета на Община Разград

 


Документи
33252016151804_Enjenering.doc
03432016191604_EE_Abritus_15.rar