Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 11 /единадесет/ обособени позиции”

Договор №: №133 От: 2013-04-30

Контрагент: „Автобустранс“ ЕООД

Продължителност на договора: 60

Сума на договора: 0.00 лв.

Пояснение:ПубликацияДата
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-02-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2014-11-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-01-05 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-05-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-07-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-08-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-10-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-11-02 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2015-12-01 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-01-04 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-04-01 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00
Плащане по Договор №: №133 От: 2013-04-30 2016-05-03 00:00:00

<-- Обратно към поръчката