Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:05:00
№ 20160414KQxF1533710

Описание:

„Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от  ЗУТ и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград”  по 6 /шест/ обособени позиции:

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от  ЗУТ и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда блок № 12, находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, сграда с идентификатор – 61710.504.129.1– РЗП –17 280,93 кв. м.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от  ЗУТ и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Св. Климент” 46, сграда с идентификатор 61710.502.6406.2- РЗП – 4420 кв.м.

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от  ЗУТ и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Абритус” бл.15, сграда с идентификатор 61710.502.6414.2 – РЗП – 5683,56 кв.м

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от  ЗУТ и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Абритус” бл.19, сграда с идентификатор 61710.502.6415.1 – РЗП – 5451 кв.м

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от  ЗУТ и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Бели Лом” бл.60, сграда с идентификатор 61710.502.6340.9 – РЗП – 5684 кв.м

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Извършване на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от  ЗУТ и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Бели Лом” бл.62, сграда с идентификатор 61710.502. 6340.13 – РЗП – 5683,56 кв.м


Документацията е променена с Решение за промяна № ЗОП-18/28.04.2016 г. на кмета на Община Разград.


Документи
17552016151904_Nadzor.docx
02252016041605_Promenena_Dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Протокол № 2 от 21.07.2016 г. 2016-07-21 17:30:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ОТМ.) 2016-11-21 17:20:00
Решение № ЗОП-47 от 16.12.2016 г. 2016-12-16 17:30:00
Протокол № 4 от 24.11.2016 г. 2016-12-16 17:25:00
Протокол № 3 от 09.08.2016 г. 2016-12-16 17:20:00
Протокол № 2 от 21.07.2016 г. 2016-12-16 17:15:00
Протокол № 1 от 08.06.2016 г. 2016-12-16 17:10:00
Решение № ЗОП-01 от 05.01.2017 г. 2017-01-06 16:05:00
Договор № 75 От дата: 2017-03-17 2017-03-23 11:40:00
Договор № 86 От дата: 2017-03-24 2017-03-29 17:25:00

<-- Обратно към поръчки