Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-24 14:08:41
№ 20181024MlsL3206321

Описание:Документи
09312018241410_dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП 2018-11-16 16:15:00
Протоколи от работата на комисията 2019-01-11 15:45:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2019-02-21 17:15:00
Протоколи от работата на комисията от №6 до №11 2019-03-01 17:10:00
Доклад от работата на комисията 2019-03-01 17:10:00
Решение № ЗОП-8 от 28.02.2019г. 2019-03-01 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-15 13:20:00
Приложения към договор 2019-07-15 13:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-18 16:50:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0004-C01-S-05 От дата: 2019-06-27 2019-07-15 13:20:00

<-- Обратно към поръчки