Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / "Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата: 2019-02-21 17:15:00

Описание:

Отваряне на ценовите предложения по обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“ ще се извърши на 26.02.2019 г. от 14:00 часа в зала 102 в административната сграда на Община Разград, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" 37А.


<-- Обратно към поръчката