Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-09-09 16:53:30
№ 20190902PKBH3800468

Описание:


Документацията на обществената поръчка може да бъде изтеглена от следния линк: 

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190910AMmD3819243


Документи
53492019091609_R-2019-Hr.pdf
53562019091609_Ob_Hr-2019.pdf

ПубликацияДата
Решение за прекратяване №53/27.09.2019 г./за обособени позиции №1, №4, №6, №8,№19/ 2019-09-27 17:05:00
Обявление за възложена поръчка в частта за невъзлагане за обособена позиция №1, №4, №6, №8 и №19 2019-10-11 15:30:00
Решение №ЗОП-59 от 16.10.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №17 и №18 2019-10-16 16:35:00
Обявление за възложена поръчка, в частта за невъзлагане на обособена поз. №17 и №18 2019-10-31 16:35:00
Решение за избор на изпълнител 2020-06-26 13:50:00
Доклад 2020-06-26 13:50:00
Протоколи от работата на комисията от №1 до №9 2020-06-26 13:50:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №253/06.10.20 2020-10-12 13:25:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №254/06.10.20 2020-10-12 13:25:00
ДОГОВОР №253/06.10.2020 2020-10-12 13:30:00
ДОГОВОР №254/06.10.2020 Г. 2020-10-12 13:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №260/15.10.20 2020-11-09 11:45:00
договор №260/15.10.20 2020-11-09 11:45:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №261/15.10.20 2020-11-09 11:50:00
Договор №261/15.10.20 2020-11-09 11:50:00
Обявление за възложена поръчка относно договори №№-318;319;320;321;322 и 323 от 07.12.20 2021-01-11 16:50:00
Договори за обособена позиция №3;№5;№9;№11;№14;№15 2021-01-11 17:30:00

<-- Обратно към поръчки