Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнител за доставка на мобилно оборудване за инсталациите по проект,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград'' по шест обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-28 17:10:00
№ 20191105Uwej4129067

Описание:

Линк към документацията:

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025XyMB4072689


Документи
22012019051711_Решение за откриване на процедура.pdf
22082019051711_обявление.pdf

ПубликацияДата
Разяснение 2019-11-22 11:00:00
Разяснение 2019-11-25 10:30:00
Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите 2019-11-29 08:40:00
Разяснение 2019-11-25 16:20:00
Решение ЗОП-3 от 23.06.2021г. 2021-06-23 10:55:00
Протоколи от работата на комисията 2021-06-23 10:55:00
Доклад от работата на комисията 2021-06-23 10:55:00
Обявление за възложена поръчка 2021-07-09 13:59:00
Решение №ЗОП-4/16.08.2021г. 2021-08-16 15:20:00
Обявление за възложена поръчка 2021-08-30 13:55:00
Договор №243 от 25.08.2021 2021-08-30 13:55:00
Обявление за възложена поръчка 2021-09-07 10:45:00
Обявление за прилкючен договор 2021-11-18 16:45:00

<-- Обратно към поръчки