Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнител за доставка на мобилно оборудване за инсталациите по проект,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград'' по шест обособени позиции

Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите

Дата: 2019-11-29 08:40:00

Описание:

 Отварянето на офертите ще се извърши на 03.12.2019г. от 10:30 часа, в зала 102 в административната сграда на Община Разград, находяща се на адрес гр. Разград 7200, бул. "Бели Лом" №37А. Настоящето съобщение е публикувано на основание чл. 53 от ППЗОП, поради промяна на часа за отваряне на офертите. 


<-- Обратно към поръчката