Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет „Изработване на общ устройствен план на Община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост“

Съобщение на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти

Дата: 2015-06-29 16:30:00

Описание:

                                 СЪОБЩЕНИЕ:

        


Комисията, назначена със заповед № 735 от 03.06.2015 г. на кмета на Община Разград съобщава, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите до участие оферти на участници в обществена поръчка с предмет „Изработване на общ устройствен план на Община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост“ ще се състои на02.07.2015 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в зала 102 в административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А.


<-- Обратно към поръчката