Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по девет броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции"

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на Договор № 448/12.09.2014 г.

Дата: 2015-07-07 17:10:00

Описание:

На 06.07.2015 г. на основание чл.6, ал.3 от Договор № 448/12.09.2014 г. в договорения срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане срока на договора, Община Разград е възстановила на изпълнителя по договора ЕТ "ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ-И-ВЕС" внесените гаранции за изпълнение относно обособени позиции № 1 и № 2 от предмета на поръчката, за които същият е определен за изпълнител и изпълнението е възложено с посочения по - горе договор.

Възстановените гаранции за добро изпълнение са в общ размер на 786.26 лв. общо за включените в неговия предмет обособени позиции - маршрутни разписания.

На основание чл.44, ал.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград  при удостоверено добро изпълнение на договора, е подготвена справка с необходимите сведения на участника и копие на документа за внесена гаранция, които са предадени на гл.счетоводител за изготвяне на съответните документи и възстановяване на гаранцията на 06.07.2015 г.


<-- Обратно към поръчката