Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по девет броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-01 14:25:00
№ 20150409YLNo687258

Описание:

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на Община Разград по 9 /девет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции, както следва:

   Обособена позиция 1:

   Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

 гр Разград – с. Мортагоново – гр. Разград - ОУ „В.Левски”,

 включващо 2 /два/ курса

  Общо 75 км дневно

  Обособена позиция 2:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

 гр Разград - с Мортагоново - гр Разград - ОУ „Отец Паисий”, включващо 2 /два/ курса

 Общо 75  км дневно            

  Обособена позиция 3:

 Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград - с.Ушинци – с.Пороище - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

  Общо 66 км дневно

   Обособена позиция 4:

  Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград - с.Благоево - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

  Общо 72 км дневно

  Обособена позиция 5:

 Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

   гр.Разград - с.Недоклан - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

   Общо 44 км дневно

   Обособена позиция 6:

  Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места

    гр.Разград – с.Радинград - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

    Общо 36 км дневно

    Обособена позиция 7:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

   гр.Разград - с.Балкански - с.Осенец - гр.Разград, 

  включващо 2 /два/ курса

  Общо 74 км дневно

  Обособена позиция 8:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград - гр.Каолиново - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса

  Общо 370 км на седмица

  Обособена позиция 9:

 Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места

  гр.Разград – с.Липник – с.Киченица – гр.Разград, 

 включващо 2 /два/ курса

  Общо 68 км дневно


ПубликацияДата
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на Договор № 445/11.09.2014 г. 2015-07-07 16:40:00
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на Договор № 444/11.09.2014 г. 2015-07-07 17:00:00
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на Договор № 448/12.09.2014 г. 2015-07-07 17:10:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 445/11.09.2014 г. 2015-07-08 08:35:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 448/12.09.2014 г. 2015-07-08 09:35:00
Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 444/11.09.2014 г. 2015-07-08 09:45:00
Договор № 445 От дата: 2014-09-11 2014-10-01 15:20:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2014-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-06-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-06-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-06-04 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 445 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Договор № 444 От дата: 2014-09-11 2014-10-01 15:30:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-06-04 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-06-04 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-06-04 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 444 От дата: 2014-09-11 2015-03-05 00:00:00
Договор № 448 От дата: 2014-09-12 2014-10-01 15:45:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2014-11-03 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2014-12-01 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-01-05 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-05-04 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-06-04 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-06-04 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-07-02 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-03-05 00:00:00
Плащане по договор №: 448 От дата: 2014-09-12 2015-03-05 00:00:00

<-- Обратно към поръчки