Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по девет броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции"

Информация за датата и основанието за приключване на Договор № 448/12.09.2014 г.

Дата: 2015-07-08 09:35:00

Описание:

Съгласно чл.2, ал.1 от Договор № 448/12.09.2014 г. срока за изпълнение на поръчката е до 30.06.2015 г., когато приключва нейното изпълнение. Договора е изпълнен в срок, в пълен обем и не е изменян/допълван.

По извлечени данни от първични счетоводни документи, последното плащане по договора е направено на 03.07.2015 г., информация за което е подадена в съответствие с предвидения в чл.49, ал.3 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Разград срок.<-- Обратно към поръчката