Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Открита процедура с предмет "Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност

Информация за датата и основанието за приключване на Договор № BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04 от 04.03.2015 г.

Дата: 2015-12-17 14:00:00

Описание:

Датата на извършеното  окончателно плащане по договора е 08.12.2015 г. с фактура №0000001207/19.11.2015 г., на основание чл.5, ал.3 от Договор № BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 -U-04/04.03.2015 г., след приет доклад за изпълнените дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без забележки.


<-- Обратно към поръчката