Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет "Изпълнение на СМР за ремонт на общински път RAZ 2110 /RAZ 1113, Разград - Дянково/ - жп прелез Ясеновец - /III-205/ - до депо за ТБО"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:15:00
№ 20160414ZqNp1588193

Описание:

Изпълнение на СМР за  ремонт на общински път RAZ 2110 /RAZ 1113, Разград - Дянково/ - жп прелез Ясеновец - /III-205/ -  до депо за ТБО“


Документи
20492016141804_2016_PAT_OTKRITA.rar

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени от участниците в открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР за ремонт на общински път RAZ 2110 /RAZ 1113, Разград - Дянково/ - жп прелез Ясен 2016-06-02 10:25:00
Протокол 1 от 26.05.2016г. 2016-06-08 16:45:00
Протокол № 2 от 30.05.2016г. 2016-06-08 16:45:00
Протокол № 3 от 07.06.2016г. 2016-06-08 16:45:00
Решение № ЗОП-23/08.06.2016г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2016-06-08 16:50:00
Писмо за предаване на протоколите на комисията на възложителя 2016-06-08 16:45:00
Договор № 162/27.06.2016г. с приложения 2016-06-27 15:40:00
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие 2016-06-28 14:50:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-11-08 10:00:00

<-- Обратно към поръчки